БЛОГЮни 2012

ВИРТУАЛИЗАЦИЯ И SAN – ОПТИМИЗАЦИЯ НА ИТ СТРУКТУРАТА В ПОЛЗА НА БИЗНЕСА

Внедряването на перспективни технологии като VT и SAN, може да осигури необходимите за бизнеса сигурност, бързодействие и конкурентноспособност

Безспорно една от най-бързо развиващите се и обещаващи технологии днес е „изчислението в облака“ (cloud computing). Почти няма съмнение и във факта, че все повече бизнес организации ще се възползват от този тип услуга. Поради тези причини в настоящата статия ще обърна внимание на някои ключови технологии, без които съществуването на cloud computing не би било възможно. Това са виртуализацията, мрежите за съхранение на данни (SAN) и тяхното обединяване в технология, позната като “виртуален склад“ (Virtual Storage).

Виртуализацията е технология с дълга история, датираща още от разработки на IBM през 60-те и 70-те години на миналия век. За близо 50 години тя се е превърнала от недостъпна технология в градивен блок за модерната ИТ инфраструктура. Развитието на хардуера и виртуализационният софтуер, превръщат виртуализацията в непрекъснат, актуален във времето процес.

Какво е виртуализация (VT)?

VT позволява споделянето на хардуерните ресурси на една система между множество виртуални машини (VMs). С други думи чрез VT могат да се пуснат множество операционни системи по едно и също време на един компютър.

Кои са видовете виртуализация?

 1. Сървърна (Server Virtualization) – най-често срещаната. Известна още под името “P2V” (физическа към виртуална) консолидация.
 2. Виртуализация на „склада за съхранение на данни“ (Storage Virtualization) – премахва физическите граници на „склада за съхранение на данни“ и го обединява в логически обекти. Тези логически (виртуални) обекти са по-лесни за администриране и могат да спестят значителен финансов ресурс за компанията.
 3. Мрежова (Network Virtualization) – виртуализацията на мрежата осигурява софтуерно (виртуално) мрежова функционалност като маршрутизиране, комутиране, изграждане на механизми за сигурност и други.
 4. Виртуализация на „работния плот“ (Desktop Virtualization) – наричана още VDI (Virtual Desktop Infrastructure), обединява десктоп компютрите във виртуализирани сървърни системи.
 5. Виртуализация на приложенията (Application Virtualization) – капсулирани приложения, които могат да се използват на други системи без да се налага тяхното инсталиране. Голямо предимство е поддръжката на „поточно предаване“ (streaming) на приложения.

Какви са ползите от виртуализацията за бизнеса?

Тази тема вече многократно е обсъждана в голяма част от медиите, затова нека обобщим накратко основните ползи от технологията:

 • предоставя бърз отговор на бизнес нуждите;
 • повишена сървърна ефективност;
 • повишена продуктивност на ИТ отдела;
 • намаляване на разходите за оборудване, охлаждане и офис пространство;
 • по-добра енергийна ефективност;
 • по-висока надеждност (HA – High Availability) на системите;
 • по-добра политика за възстановяване от инциденти (DR – Disaster Recovery);
 • свеждане до минимум прекъсванията на бизнес процесите;
 • улеснено тестване и разработка на приложения;

Какво е SAN?

Техническото определение за SAN (Storage Area Network) е: съвкупност от компютри и устройства за съхранение, свързани чрез високоскоростна (най-често оптична) мрежа и предназначени за задачата да съхраняват и защитават информация.

SAN използва SCSI и Fibre Channel протоколи за трансфер на данни през мрежата и тяхното съхраняване в блоков формат на дисковите устройства. Създаването на споделен масив от устройства за съхранение и прехвърлянето на информация между него и фирмените сървъри, осигурява високоскоростна среда за архивиране, възстановяване и обработка на данни.

Как SAN прави компютинга различен?

С еволюцията на технологиите, първоначално, съсредоточени в едно физическо местоположение (в центрове за данни), се разпределят по отделите и клоновете на организациите, приближавайки изчислителната мощ по-близо до потребителите (служителите). Употребата на SAN дава на бизнеса споделен достъп до „склада за данни“. Така индивидуалните сървъри се превръщат в по-маловажни (периферни) устройства от гледна точка на данните, съхранявани в SAN.

В крайна сметка информацията е това, което е важно за бизнеса. Ако загубите сървър, може да закупите нов, но ако загубите информацията си – това в повечето случаи е краят на вашия бизнес.

Какви са ползите за бизнеса от внедряване на SAN?

 1. Много голяма производителност – скорости от порядъка на няколко гигабита до терабит за секунда.
 2. Премахва ограниченията в дистанцията – при SCSI-свързаните дискове максималната дължина на магистралата за данни е 25 метра. Fibre Channel SANs позволяват свързването на дискове към сървърите на далеч по-големи разстояния.
 3. Максимално оползотворяване на дисковото пространство – SANs позволяват повече от един сървър да достъпва един и същ физически диск, което позволява по-ефективното използване на дисковото пространство.
 4. Достъп до дисковете по много пътища – множество физически връзки до диск от единичен или група от сървъри. По този начин също се достига по-високо ниво на използване на дадено устройство за съхранение.
 5. Намалява нуждата от дискове – не е необходимо такова количество дискове, тъй като пространството се използва много по-ефективно и с минимални загуби.
 6. Намаляване на rack/floor пространството – тъй като не е необходимо закупуването на големи сървъри с място за множество дискове, се спестява значително от пространството в комуникационните шкафове.
 7. Нови възможности за възстановяване от бедствия – една от водещите ползи. SAN устройствата могат да копират огледално на друго физическо местоположение информацията от дисковете. Това в допълнение с повишените backup възможности, може да държи информацията ви на сигурно място и да я спаси по време на инциденти.
 8. Възстановяване в реално време (Online Recovery) – чрез употребата на огледално копиране в SAN устройствата или чрез новите Continuous Data Protection решения, информацията може да бъде мигновенно възстановена при загуба, унищожаване или компрометиране.
 9. По-добро използване на персонала – SANs позволяват по-малко хора да управляват много по-голямо количество данни.
 10. Подобрена надеждност като цяло – много по-надеждна технология в сравнение с вътрешните сървърно-базирани дискове. Много по-рядко възникване на проблеми.
 11. Намаляване на сървърите – няма нужда от толкова много файлови сървъри. Поради бързодействието на SAN, дори съществуващите вече съвръри ще работят по-бързо, когато са свързани към мрежата за данни. С други думи вземате максималното от съществуващите системи и не ви се налага закупуването толкова често на нови сървъри.
 12. Подобрена производителност на мрежата и по-малко мрежови ъпгрейди – можете да архивирате информацията си през SAN (която е предназначена за тази цел), вместо през LAN (която изпълнява други функции). Използвайки по-малко честотна лента от локалната мрежа, можете да добавите нови услуги към нея.
 13. Увеличена I/O производителност и бърз трансфер на данни – SAN (Fibre Channel) прехвърля информация много по-бързо от вътрешните дискове или устройствата свързани към LAN. При високо производителни изчислителни системи, с технологии като IB (Infiniband) Storage Network например, единичен поток от данни може да се предава със скорост от няколко гигабита в секунда.
 14. Намалени/премахнати прозорци за архивиране (backup windows) – backup window е времето, което отнема архивирането на информацията. Архивирането през SAN, за разлика от архивирането през LAN, може да става по всяко време на денонощието. Ако се използват решения като CDP (Continuous Data Protection), то може да бъде отделено като самостоятелен процес в SAN (извършва се през цялото време).
 15. Защита на критичната информация – използват се напреднали технологии, осигуряващи сигурността и непрекъснатата наличност на критичната информация.
 16. Подобрения без прекъсване – възможност по всяко време към мрежата да се добавя допълнително устройство за съхранение, без това да оказва влияние върху текущите процеси.
 17. По-лесно разработване и тестване на приложения – копирани огледално, фирмените данни лесно могат да бъдат използвани за разработки и тестове на нови приложения и услуги, докато оригиналните приложения си остават защитени в обръщение (online).
 18. Поддръжка на сървърни клъстери (server clustering) – метод, чрез който два или повече индивидуални сървъра могат да се представят като един за мрежата. Ако някой от тях отпадне, другият автоматично продължава работата на пуснатите приложения. Клъстерите изискват достъп до споделен дисков ресурс, а SAN прави това възможно.
 19. „Диск при поискване“ (Storage on demand) – тъй като SAN дисковете са достижими за всеки сървър в мрежата, свободното пространство може да бъде пренасочено по всяко време „при поискване“ от някой сървър.

Кой трябва да използва SAN?

Независимо, че мрежите за данни предлагат доста предимства, те не са за всеки. Ако притежавате малък бизнес и използвате само няколко компютъра, внедряването на SAN (Fibre Channel) ще бъде непосилно за вас. В случая цената не се равнява на печалбата. Колкото повече сървъри и данни притежавате, толкова по-изгодна ще бъде употребата на SAN.

Препоръката към малките бизнес организации с 16 или по-малко сървъри е внедряването на по-евтини решения като NAS и iSCSI.

В случай, че притежавате 16 и повече сървъри или обработвате големи бази данни, то SAN (Fibre Channel) ще намали значително разходите по управлението на данните.

Virtual Storage (VS) =VT + SAN

Виртуализацията силно зависи от Virtual Storage. Виртуалните машини (VMs) използват виртуални дискове (VDs), като на практика не знаят с какъв тип SAN работят (Fibre Channel, iSCSI, NAS), защото между физическият склад за данни и VMs се изгражда логически (абстрактен) слой на мрежата и устройствата за съхранение на данни (така VDs стават по-лесни за управление).VMs имат достъп до виртуален SCSI контролер за да виждат VDs. В допълнение тези виртуални контролери се делят на различни типове, които са специализирани за употреба при различните „работни потоци“ (workloads), което спомага за правилната настройка при конфигуриране на различните типове сървъри.

VS комбинира предимствата на VT и SAN и позволява централизиран мениджмънт на клъстера.

В заключение

Независимо дали сте част от малкия и среден бизнес (SMB) или притежавате голяма корпорация, внедряването или подобряването на технологии като VT и SAN, може да осигури необходимите за бизнеса ви сигурност, бързодействие и конкурентноспособност.

В състояние на тежка финансова криза, инвестирането в ИТ „решенията на бъдещето“ винаги ще бъде разумен ход!

Автор: маг. инж. Д. Пейков

Източник: CIO Списание за IT директори

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *