TerminologyБЛОГ

Сигурност, функционалност и използваемост

Триъгълник на сигурността, функционалността и използваемостта – за да бъде ефективно разбрана тази концепция е необходимо да се разгледа следният пример: професионалист по сигурност бива нает за да подобри сигурността на физическия достъп до дадена сграда. Погледнато изцяло от гледната точка на сигурността, това означава да се направи всичко възможно за ограничаването на достъпа. Това включва мерки като механизми за гласово разпознаване, смарт карти, ключове с кодове, биометрични скенери, допълнителан физическа охрана и т.н. Едновременното прилагане на всички тези мерки за сигурност, в много случаи би могло да затрудни нормалното функциониране на организацията и нейните служители. Например, ако даден служител има важна среща с клиенти, но е забравил някоя от паролите си или има проблеми с биометричния скенер. Това води до загуба на клиенти, а оттам и до загуби за бизнеса. Именно поради тези причини специалистите по сигурност винаги трябва да търсят баланса в приложените мерки за защита.

Триъгълникът на сигурността, функционалността и използваемостта представлява графична репрезентация на горепосочения проблем, именно: колкото по-сигурно е нещо, толкова по-малко функционално и трудно използваемо е то.

Концепцията се изобразява като триъгълник (фиг. 1), тъй като винаги когато мерките са насочени главно в посока сигурност, то те се отдалечават от другите два вектора. Ако се цели използваемостта, то защитата ще бъде по-малко ефективна и функционална и т.н. Казано накратко, при увеличаване на сигурността, функционалността на системата и лекотата на употреба намаляват.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *