ЛИТЕРАТУРА

Image result for literature

  1. Бенджамин Джилад – Конкурентно разузнаване
  2. Йордан Начев – Конкурентно разузнаване
  3. Тодор Бояджиев – Шпионажът като занаят
  4. Юрий Търкаланов – Разузнавателният анализ
  5. Славчо Дячки – Информационна и аналитична дейност на специалните служби за сигурност
  6. Румен Георгиев – Делови решения и сигурност на организацията
  7. Пол Шумейкър – Как да спечелим от несигурността