Йордан Начев: Конкурентно разузнаване

РЕЗЮМЕ

Кои предпоставки наложиха появата и бурното развитие на частната разузнавателна дейност в началото на ХХI в.?
Какви тенденции се забелязват при защита на фирмените интереси в държавите с развита пазарна икономика?
Как да създадем ефикасна фирмена структура за сигурност и какви са основните различия между частното и държавното разузнаване?
Как да се организира оперативната и информационно-аналитичната дейност на разузнаването срещу конкурентите?
На тези и много други въпроси от практически характер за организацията и дейността на фирмените звена за сигурност, читателят може да намери отговор в тази книга.
Авторът Йордан Начев е с дългогодишен опит в научно-техническото разузнаване. Отговарял е за професионалната подготовка на служителите на Националната разузнавателна служба, а от години е преподавател в държавни и частни университети по дисциплини свързани с дейността на частните разузнавателни структури в малкия и едрия бизнес.