БИЗНЕС РАЗУЗНАВАНЕТО, ОБЕКТИВНА НЕОБХОДИМОСТ ЗА СЪВРЕМЕННИЯ БИЗНЕС

„Разузнаването е част от съвременната бизнес-култура.”

адмирал Пиер Лакост
бивш шеф на Френското разузнаване,
преподавател по управление на фирмената сигурност
в университета Марк-ла-Вале, Франция

„Във време на промени, тези, които постоянно научават нещо ново, ще наследят света, а онези, които смятат, че са научили всичко, ще останат превъзходно обучени да се справят със света, който вече не съществува.“

Ерик Хофър

Уважаеми читатели,

Единият от основните изводи, на провелата се научна конференция „Стопанското разузнаване като част от бизнес културата на 21 век” (27 май 2010г.), организирана от Балканския форум по сигурността, Центъра за изучаване на рисковете и сигурността към НБУ, Национална асоциация за международни отношения /НАМО/, Института по публична администрация на сигурността, Академия на МВР и Асоциация на разузнавачите от запаса се заключава в следното:

Всяка фирма ще бъде принудена да работи в условия на глобална несигурност, в голяма степен на непосредствена/тактическа несигурност. Големият шанс на съвременната фирма за оцеляване и устойчиво развитие е в грижата за качеството на най-тясното ú обкръжение. (още…)