КОНТРАМЕРКИ

Контрамярка е устройство (процес), имплементирано да защитава организацията от потенциалните заплахи, което от своя страна означва намаляване риска.

Риск

Риск (Risk) е потенциалната възможност за осъществяване на неоторизиран достъп, компрометиране на система, унищожаване или вреда върху дадена ценност.