ЗА НАС

 Информацията изисква време и струва пари.  Разузнаването прави пари и купува време.

Развитието на съвременния бизнес, глобализационните процеси и интензивното внедряване на информационно-комуникационните технологии, поставят на дневен ред нови изисквания към оцеляването, успешността и ефективността в развитието на собствения бизнес в условията на ожесточаващата се конкуренция, прерастваща понякога в истински фирмени/корпоративни войни.

Как могат да бъдат минимизирани пазарните рискове, с цел снижаване на деструктивното им въздействие върху бизнеса?
Възможно ли е придобиването на информация, предоставяща реални конкурентни и други предимства в бизнес-пространството или в пазарния сегмент на собствения бизнес?
В условията на информационния бум, историческият опит на човечеството отново извежда на преден план утвърдилата се във времето методика за минимизиране на рисковете и заплахите – разузнаването.

Екипът на „Ейч Ти Би Си” ЕООД обединяващ професионалния опит на старите и ентусиазма на младите вижда своята мисия в:

  1. популяризиране същността, ролята и значението на бизнес разузнаването;
  2. подготовка на специалисти по бизнес разузнаване за частния сектор;
  3. предоставяне на услуги в сферата на информационно-аналитичното осигуряване на бизнеса.

Управител на  „Ейч Ти Би Си” ЕООД:

доц. д-р. инж. Кр. Манев полковник от резерва
Член на Национална Асоциация Сигурност
Член на Българска Асоциация Корпоративна Сигурност (БАКС)