БЛОГМай 2012

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ ЗА ПО-ЕФЕКТИВНО ТЪРСЕНЕ В Google!

Обект на предходна статия беше, как работят търсещите машини. Разбирането за принципа им на работа, далеч не изчерпва възможностите за по-професионално търсене и опериране с тях.

За много потребители ползването на търсещите машини се ограничава до въвеждане на ключовите думи в полето за търсене и последващо „прелистване” на многобройните връзки от страницата с резултати. За улеснение на потребителя и повишаване на ефективността си, всяка търсеща машина позволява селектиране на резултатие още в процеса на запитване. Това селектиране се извършва от оператори, които се въвеждат заедно с ключовите думи.

Тук ще се разгледат някои от най-често използваните оператори в Google, както и ще се разясни термина „стоп думи”, който може да се окаже ключов фактор в търсенето. За по-добро онагледяване ще се ползват примерни ключови думи.

Стоп думи (stop words) – някои търсещи машини (вкл. Google), не вземат под внимание общи думи като и, или, of, the и т.н. Така чрез “избягването” им се постига по-голямо бързодействие.

Оператори:

  1. Определена фраза (Explicit phrase):

Обект на търсената информация е конкурентно разузнаване. При въвеждане в полето за търсене на същите ключови думи, нормалната реакция на Google е да изведе всички уеб страници, които съдържат конкурентно разузнаване. По този начин не се взема впредвид разположението на двете думи, една спрямо друга, в съдържанието. Връзките с по-нисък Page Rank са документи, където фигурира само една от думите конкурентно или разузнаване.

Поставянето на определена фраза в кавички „” ще изведе резултат, в чиито съдържание думите ще бъдат позиционирани една до друга, точно по начина, по който сме ги въвели. Резултати съдържащи само една от ключовите думи в кавичките няма да бъдат изведени.

Пример: „конкурентно разузнаване”

*забележка: същия оператор може да се ползва и за интерпретиране на римски цифри. Например „I” се чете като първи, “V” като пети и т.н.

2. Изключение (Exclusion):

Оператора за изключване на определени думи (може и сайт) е минус „ ”.

Поставя се пред всяка дума (сайт), която искаме да изключим от търсенето. Оператора се записва непосредствено (без интервал) до думата.

Пример: „конкурентно разузнаване” –реферат –доклад

  1. Включване (Inclusion):

Както е споменато по-горе – стоп думите са „невидими” за търсачката. За да станат „видими” непосредствено пред желаните стоп думи поставяме знака плюс “ + ”. Практически този оператор указва, че търсената дума задължително трябва да присъства в съдържанието на документа. Следователно плюс може да бъде поставен със същият ефект и пред коя да е ключова дума.

Пример: +the competitive advantage

  1. Подобни думи (similar words):

Когато липсва сигурност в точността и конкретизацията на въвежданите ключови думи, има възможност за изпращане на заявка, в която една или повече от ключовите думи да бъдат маркирани с операторът „ ~ “ , поставен непосредствено пред тях. По този начин търсачката търси документи със съдържанието на ключовите думи и със синоними на думите маркирани с „ ~ “.

Пример: competitive advantage ~strategy

  1. Търсене в определен сайт (Site specific search):

В мрежата съществуват и сайтове, които нямат своя (вътрешна) търсачка. За тази цел може да се ползват услугите на Google, като след ключовите думи се въвежда сайта непосредствено след оператора „ site:

Пример: конкурентно разузнаване site:http://htbc-ci.eu

  1. Търсене на определен файл (Specific document search):

Търсещата команда, която „казва“ на Google да изведе връзки към документи с избрано от нас разширение е „ filetype:. Разширението се въвежда непосредствено след оператора.

Пример: competitive advantage filetype:pdf

  1. Дефиниране на дума (Word define):

Google дава възможност бързо да бъде открито значението на дума, която е непонятна за потребителя. Запитването става с оператора define:и непосредствено след него думата представляваща интерес.

Пример: define:money

  1. Цифров диапазон (Range numbers):

Възможно е да бъде изпратено запитване, в което да се търси съвпадение с даден интервал от цифри. Това става с помощта на оператора .., като началната стойност се записва непосредствено преди оператора, а крайната – веднага след него.

Пример: best competitive strategies 2009..2012

*забележка: Операторът за цифров диапазон указва, че релевантни документи биха били тези, които в съдържанието си имат поне една от интервала посочени цифри. Оператора неможе да се ползва като заявка свързана с датата на създаване на уеб документ.

9. Подобни уеб документи (Similar sites):

За търсене на уеб документи, които имат съдържание подобно на даден сайт е възможно ползването на оператора related:”. Пълният адрес на сайта се записва непосредствено след оператора.

Пример: related:www.cnn.com

Това е много малка част от функциите разкриващи пълната мощ на съвременните търсещи машини като Google. За допълнително улесняване на потребителя Google са разработили и графична среда, в която повече от операторите са достъпни, като тяхното помнене не се изисква. Продукта е известен като Разширено търсене (Advanced Search).

По-голямата гама от приложения на Google, както и търсещи команди представени в графичен вид са достъпни и от Soople. Като единствения недостатък пред Разширено търсене е малкият брой алтернативи за езика на намерените документи.

Автор: Божидар Петров

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *