Сървърна виртуализация

Виртуалният сървър е виртуализиран компютър, който изпълнява програми както една физическа машина прави това.

Цикъл за разработване на програми

Процесът по създаване на правилно работещо приложение обикновено изисква изпълнението на пет стъпки, познати като цикъл за разработване на програми.

CIA триада

Специалистът по сигурност трябва да разбира ключовите цели на информационната сигурност, а именно поверителността (confidentiality), целостта (integrity) и наличността (availability) на всички критични активи.