Building labsVirtualizationБЛОГ

Сървърна виртуализация

Виртуализацията използва виртуални машни. Виртуалният сървър е виртуализиран компютър, който изпълнява програми както една физическа машина прави това. VMWare, VirtualBox, VirtualPC, XEN и Hyper-V са няколко примера за софтуер за виртуализация.

Виртуалният сървър позволява на потребителя да пусне втора, трета, четвърта или повече операционни системи на един физически компютър. Например, виртуалната машина ще ви позволи да пуснете още една Windows, Linux, Mac или друга ОС с x86/x64 процесор, които поддържат стандартно зареждане (boot) от BIOS (UEFI). Виртуалните машини са много обширна тематика и могат да бъдат използвани за разработки, системно администриране, както и в производствена среда (production environment) за намаляване броя на физическите устройства. Виртуалните машини разчитат на виртуална емулация на хардуерният слой. Използвайки тази виртуализационна техника, гостът не разполага с информация за хост операционната система. Предимството на тази технология е, че позволява на системният администратор на физическата система да създаде гост операционни системи, които могат да са различни от базовата ОС. Тази техника използва хипервайзор тип 2 (type 2 hypervisor) за координиране на инструкциите към CPU.

Хипервайзорът валидира всички инструкции на хоста към CPU и управлява целия изпълним код, изискващ допълнителни привилегии. Хипервайзорът е основата на този тип виртуализация и изпълнява следното:

  • Поддържа връзка с хардуерните интерфейси (interfaces with hardware);
  • Прихваща системни прекъсвания (intercepts system calls);
  • Взаимодейства с операционната система (operates with the OS);
  • Предлага изолация на хардуера (offers hardware isolation);
  • Позволява защита на множеството програмни среди (enables multi-environment protection);

Хипервайзорите от тип 1 (bare metal hypervisor) работят малко по-различно. Те не са базирани на host-guest парадигма. Type 1 hypervisors не се нуждаят от хост-базирана ОС, а работят директно върху хардуера. Такива са VMWare ESXi, Citrix XEN и други. Пример за тип 2 хипервайзори са VirtualBox, VMWare Workstation и други.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *