Tермина хакер

Терминът хакер се е употребявал за да се опише професионалист в областа на програмирането, способен да построи сложни логически структури и алгоритми.

Риск

Риск (Risk) е потенциалната възможност за осъществяване на неоторизиран достъп, компрометиране на система, унищожаване или вреда върху дадена ценност.