TerminologyБЛОГ

Tермина хакер

Съществуват множество дефиниции на термина хакер. В началото на 90-те години на миналия век, терминът хакер се е употребявал за да се опише професионалист в областа на програмирането, способен да построи сложни логически структури и алгоритми. С времето терминът придобива негативно значение и се използва главно да означи злонамерени субекти, целящи главно лична изгода. Това разбиране е грешно, тъй като пренебрегва положителната страна и подчертава единствено отрицателната. Правилният подход е терминът хакер да бъде разглеждан като три отделни понятия:

  • Етични хакери (White hat hackers, ethical hackers) – професионалисти или изследователи в областта на информационната сигурност. Те биват наемани и оторизирани от организациите, за да открият уязвимостите, които атакуващ би могъл да използва.
  • Неетични хакери (Black hat hackers, unethical hackers) – познати още като кракери (crackers). Това са неоторизирани субекти, използващи своите познания със злонамерени цели.
  • Gray hat hackers – намират се посредата на първите два. Много често това са специалисти по сигурност, които използват техники присъщи за неетичните хакери с цел да поддържат своите знания и умения на необходимото ниво.

Често хакерите биват разделяни и на база умения. Това оформя следните групи:

  • Script kiddies (skid) – компютърни „новаци“, които се възползват от информацията и хакерските инструменти, разпространявани свободно в Интернет, но не притежават задълбочени познания. Обикновенно са доста невнимателни в своите действия и оставят кибер отпечатъци (fingerprints) след себе си. С бързото развитие на технологиите и инструментите за тестове и експлоатиране на уязвимости, script kiddies вече са една от сериозните заплахи и не бива да бъдат пренебрегвани.
  • Intermediate hackers – средно-напреднали хакери, които обикновенно знаят достатъчно за компютърните системи и мрежи, че да причинят сериозни неприятности. Голяма част от тях стават експерти.
  • Elite hackers (l33t, 1337) – експерти в хакването. Това са хората, които създават повечето от хакерските инструменти и зловредния код, разпространявани в Интернет. Могат да проникнат в дадена система и да заличат следите си.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *