ISSAF

ISSAF (Information Systems Security Assessment Framework) е методика за тестване и анализ с отворен код. Тя се категоризира в няколко домейна, подредени в логичен ред. Всеки от тях оценява различна част от тестваната система. Чрез интегриране на ISSAF в нормалният бизнес цикъл на организацията се постига по-високо ниво на сигурност и ефективност. ISSAF се фокусира върху […]

OSSTMM

OSSTMM (Open Source Security Testing Methodology Manual) е признат международен стандарт, създаден от Пийт Херцог (Pete Herzog) и разработен от ISECOM за тестване и анализиране на сигурността.