NIST

NIST е по-подробен от OSSTMM и може да бъде приложен за ежедневни проекти и краткосрочни тестове.

WASC (Web Application Security Consortium)

WASC класификацията е още един отворен стандарт, който оценява сигурността на уеб приложенията.

OWASP

OWASP (Open Source Security Testing Methodology Manual) е методика, създадена специално за тестване на приложения, с цел създаване на надежден и сигурен софтуер.