Как и защо висшето образование се обезценява по света[1]?

Висшето образование се обезценява. Специалистите по търсене и подбор на персонала (човешки ресурси) обръщат много по-голямо внимание на наличния практически опит, отколкото на наличието или липсата на диплом за висше образование.