КОНТРАМЕРКИ

Контрамярка е устройство (процес), имплементирано да защитава организацията от потенциалните заплахи, което от своя страна означва намаляване риска.

Как и защо висшето образование се обезценява по света[1]?

Висшето образование се обезценява. Специалистите по търсене и подбор на персонала (човешки ресурси) обръщат много по-голямо внимание на наличния практически опит, отколкото на наличието или липсата на диплом за висше образование.

КОНКУРЕНТНО РАЗУЗНАВАНЕ: ДА ГО ПРИЛАГАМЕ ИЛИ ДА СЕ СТРАХУВАМЕ?

Източник: portal.ru автор: Елена Ларина, експерт по конкурентно разузнаване Официално или нелегално? Към писането на този текст ме подтикна статията „Конкурентно разузнаване и рекрутмент [1]“ от нашия портал, в която авторът описва възможността за използване на рекрутинга за това, което той нарича конкурентно разузнаване. Конкурентното разузнаване е сериозна дейност. За да се разбере неговата същност, […]