КОНТРАМЕРКИ

Контрамярка е устройство (процес), имплементирано да защитава организацията от потенциалните заплахи, което от своя страна означва намаляване риска.