Бенджамин Джилад: Конкурентно разузнаване

РЕЗЮМЕ

Тази книга ще ви помогне своевременно да разпознаете външните рискове (действията на конкурентите, модата, иновациите, общественото мнение и др.) за да бъдете в състояние да предприемате правилните стъпки в управлението на фирмата/компанията си.

Прилагайки системата за конкурентно ранно предупреждаване, разгледана в книгата, вие ще можете да:

  • определите риска – потенциалните изменения както на пазара, така и в отрасъла, способни да повишат уязвимостта на вашата фирма/компания;
  • узнаете за опасностите и заплахите, застрашаващи бизнеса ви – своевременно проследявайки сигналите за тяхното възникване;
  • управлявате ситуациите – своевременно предприемайки необходимите действия за предотвратяване влиянието на негативните обстоятелства върху бизнеса ви.

Цялата система се разглежда въз основа на реални примери за компании като: Microsoft, Procter & Gamble, IBM, General Electric, Daimler Chrysler, Shell Oil и други, и може да бъде внедрена самостоятелно.

Книгата се препоръчва на собственици и топ-мениджъри на фирми, мениджъри по развитието, мениджъри на отделите „Маркетинг”, специалисти по бизнес (конкурентно) разузнаване, слушатели по програмите на МВА.

ЗА АВТОРА

Доктор Бенджамин Джилад (www.bengilad.com) е основател и президент на Академията за конкурентно разузнаване (Academy ot Competitive Intelligence, ACI www.academyci.com), намираща се в Ню-Джерси. ACI е създадена през 1996 г. и се явява консултантска фирма, специализираща се в областта на процесите за ранно предупреждаване в корпорациите. Нейният учебен филиал, ACI FuldGiladHerring, се явява водещо образователно учреждение в Северна Америка, подготвящо кадри за конкурентното разузнаване.

Доктор Бен Джилад провежда публични семинари в САЩ и Европа, повишавайки професионализма на участниците в областта на конкурентното разузнаване, без което днес не взема стратегически решения нито една компания от списъка на Форчън 500 (Fortune 500). Неговата презентация, посветена на концепцията за „ранно предупреждаване” – основен елемент на конкурентното разузнаване – започва с парада на междуконтиненталните ракети на Червения площад и схемата за стратегическо ранно предупреждаване на ПРО на САЩ, от което веднага става ясно – тази концепция осигурява проактивна бизнес стратегия.

Бившият член-кореспондент по стратегия в университета по мениджмънт в Rutgers University Бен Джилад е първопроходец в сферата на конкурентното разузнаване и „гуру” сред нейните практици в целия свят. Неговите книги и статии по тази тематика му създават славата на най-ревностен привърженик на конкурентното разузнаване, в качеството му на инструмент за много по-ефективно управление на рисковете.

–> още литература