Сигурност, функционалност и използваемост

Триъгълникът на сигурността, функционалността и използваемостта представлява графична репрезентация на концепцията: колкото по-сигурно е нещо, толкова по-малко функционално и трудно използваемо е то.