OWASP

OWASP (Open Source Security Testing Methodology Manual) е методика, създадена специално за тестване на приложения, с цел създаване на надежден и сигурен софтуер.

CIA триада

Специалистът по сигурност трябва да разбира ключовите цели на информационната сигурност, а именно поверителността (confidentiality), целостта (integrity) и наличността (availability) на всички критични активи.