OSSTMM

OSSTMM (Open Source Security Testing Methodology Manual) е признат международен стандарт, създаден от Пийт Херцог (Pete Herzog) и разработен от ISECOM за тестване и анализиране на сигурността.