KАК ПРОВЕРЯВАМЕ СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ

В съвременният свят информацията е критичен актив за всяка организация. Това налага непрекъсната проверка на ефективността на съществуващите механизми за нейната сигурност Тестовете за проникване (Penetration testing, PT) са легален и оторизиран опит да се открият слабостите на компютърна система с цел да се постигне по-висока сигурност. Процесът включва тестване за уязвимости, както и т. […]