NIST

NIST е по-подробен от OSSTMM и може да бъде приложен за ежедневни проекти и краткосрочни тестове.