OWASP

OWASP (Open Source Security Testing Methodology Manual) е методика, създадена специално за тестване на приложения, с цел създаване на надежден и сигурен софтуер.