CIA триада

Специалистът по сигурност трябва да разбира ключовите цели на информационната сигурност, а именно поверителността (confidentiality), целостта (integrity) и наличността (availability) на всички критични активи.