WASC (Web Application Security Consortium)

WASC класификацията е още един отворен стандарт, който оценява сигурността на уеб приложенията.